Boswellia onderdrukt COVID-inflammatie

BoswelliaEen boswellia-siroop kan de duur van een ziekenhuisverblijf verkorten bij COVID-19-patiënten met middelmatig ernstige symptomen. Dat hebben Iraanse onderzoekers aangetoond in een placebogecontroleerde studie met 74 deelnemers. Ook het profiel van immuuncellen wees op een efficiëntere immuunrespons.
 
De patiënten die boswellia kregen, verbleven gemiddeld één dag minder lang in het ziekenhuis. Zij toonden ook een sterkere toename in zuurstofverzadiging en herstelden sneller van hun symtomen, zoals hoest, kortademigheid en hoofdpijn.
 
Neutrofielen zijn mede verantwoordelijk voor de ravage die COVID-19 kan aanrichten in de longen. Vandaar dat de verhouding tussen neutrofielen en lymfocyten als marker gezien wordt van de 'ontvlambaarheid' van de immuunrespons tijdens een corona-infectie.
 
In de boswelliagroep daalde die verhouding. Voorts daalde ook ontstekingsmarkers CRP, lactaat-dehydrogenase, IL6 en TNFα dankzij boswellia. IL6 wordt door de onderzoekers vermeld als een sleutelontstekingsfactor tijdens een COVID-19-aanval.
 
Het testproduct was 10 ml siroop met 333 mg harsextract van Boswellia serrata gestandaardiseerd op 40% boswellzuren. De placebo bestond uit een siroop met een kleurstof.
 
Referentie:
Barzin Tond S, Balenci L, Khajavirad N et al. Inflawell® improves neutrophil-to-lymphocyte ratio and shortens hospitalization in patients with moderate COVID-19, in a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Inflammopharmacology. 2022; 30(2):465-475 doi:10.1007/s10787-022-00928-w
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5930

Comments are closed.