B-vitaminen kunnen cognitieve achteruitgang verminderen

Cognitive-declineCognitieve achteruitgang en dementie kunnen worden afgeremd door suppletie van B-vitaminen. Dat suggereren de uitkomsten van een review en meta-analyse. Daarbij speelt folaat de belangrijkste rol en kan tevens het niveau homocysteïne, risicofactor voor dementie, worden verlaagd. Interventies kunnen het beste plaatsvinden in het beginstadium van cognitieve achteruitgang en van lange duur zijn.
 
In de studie, lopend tot maart 2020, werden 95 onderzoeken met in totaal 46.175 deelnemers opgenomen. Daarvan werden voor de meta-analyse 25 RCT's gebruikt om te bepalen of cognitieve achteruitgang vertraagde door B-vitaminen. In de review werd onderscheid gemaakt tussen de effecten van B6, B12 en folaat, alle drie betrokken bij het metabolisme van homocysteïne.
 
De cognitieve functie bleek bevorderd te worden door extra B-vitaminen. Dat werd bepaald met de MMSE (Mini-Mental State Examination), een test voor het vaststellen van cognitieve beperkingen. Deze namen af bij een suppletie langer dan twaalf maanden en alleen onder degenen die (nog) geen dementie hadden.
 
Er werd een significante associatie gevonden tussen lagere niveaus folaat en hogere niveaus homocysteïne enerzijds en een hoger risico op cognitieve achteruitgang en dementie anderzijds. Deze relatie was er niet met de vitaminen B6 en B12. Bij mensen van vijftig jaar of ouder zonder dementie verminderde de kans op deze ziekte significant bij een hogere inname van folaat.
 
De analyse eindigt met de aanbeveling om in het volksgezondheidsbeleid alert te zijn op de vitamine B-status onder ouderen met aanwijzingen voor een verminderde cognitie.
 
Referentie:
Wang Z, Zhu W, Xing Y, et al. B vitamins and prevention of cognitive decline and incident dementia: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2021 Aug 25:nuab057.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5774

Comments are closed.