Arginine ondersteunt behandeling ernstige COVID-19

ArginineUit een tussentijdse analyse van patiënten die in een Italiaans ziekenhuis waren opgenomen met ernstige COVID-19 blijkt dat arginine kan bijdragen aan een gunstiger verloop van de ziekte. Van dit aminozuur is bekend dat het de deklaag aan de binnenkant van de bloedvaten beschermt. Dit endotheel kan door het SARS-CoV-2-virus gaan disfunctioneren, waardoor bloedvatgerelateerde complicaties ontstaan. In deze dubbelblinde en placebogecontroleerde RCT is voor het eerst onderzocht of door arginine ook bij coronapatiënten de endotheelfunctie kan verbeteren.

 
De 101 patiënten kregen tweemaal daags oraal 1,66 gram L-arginine of een placebo. Vermindering van ademhalingsondersteuning na tien en twintig dagen was de primaire uitkomstmaat en daarnaast werd onder meer gekeken naar de ziekenhuisduur. Na tien dagen zag 71,1% van de patiënten die arginine gebruikten hun benodigde ademhalingsondersteuning verminderen, tegenover 44,4% in de placebogroep. Na twintig dagen echter was het verschil niet meer significant.

 

Opvallend was dat argininesuppletie de ziekenhuisduur bekortte tot gemiddeld 25 dagen, terwijl dat in de controlegroep 46 dagen was. Dat verklaart mogelijk ook waarom het verschil in ademhalingsondersteuning na twintig dagen niet meer te zien was. Na vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis van een relatief groot aantal patiënten uit de behandelgroep waren immers de meest zieke patiënten overgebleven.

 
Referentie:
Fiorentino G, Coppola A, Izzo R, et al. Effects of adding L-arginine orally to standard therapy in patients with COVID-19: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Results of the first interim analysis. EClinicalMedicine. 2021 Sep 9:101125.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5664

Comments are closed.