Antidepressieve werking schisandra verloopt via de hersen-darmas

SchisandraHet adaptogene kruid Schisandra chinensis wordt onder andere gebruikt vanwege zijn antidepressieve effecten. De werking lijkt met name ontleend te worden aan de lignanen in de plant. Onderzoekers zijn er middels preklinisch onderzoek achter gekomen dat schisandra de hersen-darmas beïnvloedt.
 
Uit het onderzoek blijkt dat zowel een totaal extract van schisandra, als een extract gestandaardiseerd op lignanen, de productie van ontstekingsbevorderende cytokinen remt in het colon en het zenuwstelsel. De ontstekingsremming vond plaats door remming van de transcriptiefactor NF-kB. Daarnaast leidde toediening van schisandra tot een toename in de korteketenvetzuren butyraat en propionaat in de darm. Hierdoor verbeterde de samenstelling van het darmmicrobioom en verminderde de hoeveelheid LPS, dat ontstekingen uitlokt en onderdeel is van ongunstige bacteriën. De diversiteit in het microbioom nam toe en de verhouding Firmicutes/Bacteroidetes verbeterde. De wetenschappers redeneren dat het ontstekingsremmende effect van de lignanen in schisandra verantwoordelijk is voor een beter darmmilieu, waardoor via de hersen-darmas ontstekingsremming in het zenuwstelsel kan plaatsvinden. Het onderzoek geeft enige richting aan de toepassing van schisandra in de praktijk. Patiënten met depressieve klachten die gepaard gaan met darmklachten of verstoringen in het darmmicrobioom, reageren mogelijk beter op behandeling met schisandra dan patiënten waarbij verstoringen in de darmen afwezig zijn. Vervolgonderzoek moet hierover meer duidelijkheid geven.
 
Referentie:
Yan, T., Wang, N., Liu, B., Wu, B., Xiao, F., He, B., & Jia, Y. (2021). Schisandra chinensis ameliorates depressive‐like behaviors by regulating microbiota‐gut‐brain axis via its anti‐inflammation activity. Phytotherapy Research, 35(1), 289-296.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/antidepressieve-werking-schisandra-verloopt-via-de-hersen-darmas.html

Comments are closed.