Alfa-liponzuur verbetert de vaatfunctie

EndotheelSuppletie met alfa-liponzuur kan een rol spelen bij de preventie van hart- en vaatziekten. Een nieuwe review laat zien dat dit effect onder andere tot stand komt doordat de endotheelfunctie wordt verbeterd.
 
Het functioneren van het vaatendotheel kan gemeten worden middels een onderzoek waarbij het uitzetten van een slagader wordt gemeten als de bloedtoevoer in de slagader toeneemt. Deze maat wordt ook wel de flow-mediated dilation (FMD) genoemd, een hogere waarde betekent een grotere vaatelasticiteit. Om het effect van alfa-liponzuur op de endotheelfunctie te onderzoeken includeerden de wetenschappers de klinische studies waarbij FMD gemeten was. Vijf studies met totaal 300 deelnemers werden geanalyseerd. Suppletie met alfa-liponzuur verhoogde FMD significant ten opzichte placebo, wat betekent dat alfa-liponzuur de vaatelasticiteit verhoogd had. Een analyse van de subgroepen liet zien dat alfa-liponzuur een groter effect had bij mensen jonger dan 50 jaar en mensen met een lagere gezondheidsstatus, bijvoorbeeld mensen met diabetes type 2 en metaboolsyndroom. Het grotere effect in deze gevallen wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat alfa-liponzuur bredere effecten heeft, waaronder op de bloedsuikerspiegel en vetstofwisseling. Wat betreft de dosering werden de grootste effecten gevonden bij gebruik van 600 mg per dag. De wetenschappers geven echter aan dat ouderen mogelijk een hogere dosering nodig hebben voor een gunstig effect op de vaatfunctie.
 
Referentie:
Jalilpiran, Y., Hajishafiee, M., Khorshidi, M., Rezvani, H., Mohammadi‐Sartang, M., Rahmani, J., & Mousavi, S. M. (2020). The effect of Alpha‐lipoic acid supplementation on endothelial function: A systematic review and meta‐analysis. Phytotherapy Research.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/alfa-liponzuur-verbetert-de-vaatfunctie.html

Comments are closed.